Buxheti i shtetit, sot mirret një vendim në Kuvendin e Kosovës

Kuvendi i Kosovës sot pritet të mbajë seancë plenare, duke filluar nga ora 10:00.

Në këtë seancë, deputetët do të votojnë për Projektligjin për Ndarjet Buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2022.

Ndër të tjera, përfaqësuesit e popullit do të votojnë për emërimin e zëvendësdrejtorit të Autoritetit Rregullator për Shërbimet e Ujit.

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës,

2. Deklarimet jashtë rendit të ditës,

3. Pyetjet parlamentare,

4. Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.08/L-066 mbi ndarjet buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2022,

5. Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr. 08/L-065 për Produktet Biocide,

6. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr. 08-L-022 për identifikimin elektronik dhe shërbimet e besuara në transaksionet elektronike,

7. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr.08/L-029 për punimet nga metalet e çmuara,

8. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Agjencisë së Statistikave të Kosovës për vitin 2020,

LEXO EDHE:  20 punëtorë të KEK-ut vdesin nga kanceri

9. Propozimi i GP të LVV-së për zëvendësimin e deputetëve në komisione parlamentare,

10. Zgjedhja e zëvendësdrejtorit të Autoritetit Rregullator për Shërbimet e Ujit,

11. Zgjedhja e anëtarëve të Bordit të Radiotelevizionit të Kosovës.

02 Press

02 Press - Portal i lajmeve

x